• banner web
  • Kami Siap
  • Awal 2024

MADRASAH TSANAWIYAH BADRUL ARIFIN | VISI : Terwujudnya insan beriman, dan berakhlakul karimah. MISI : Memantapkan IMTAQ, memiliki IPTEK dan Mempunyai Akhlak Luhur | SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADLAN 1444 H. SEMOGA IBADAH PUASA KITA DITERIMA OLEH ALLAH SUBHANAHU WATAALA. TAQABBALALLAHU MINNA WAMINGKUM TAQABBAL YA KARIM | Terima Kasih atas Kunjungannya

Pilih Data   
Cari Nama     


NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
RR. INTAN WARANING TYAS BAHASA INDONESIAGURU
2
SUBYAN SAHURI BAHASA ARAB
3
KAMAL FAHRI ASWAJA
4
ANWARI IPSGURU
5
ARIF SAIFUDDIN ZUHRI IPA